داشبورد کاربری / ثبت نام

مروارید را پیدا کنید!

مروارید را پیدا کنید! برخی تصوری اشتباه از درآمد حاصل از تبلیغاتی که در سایتها درج می‌شود، دارند. تصور این است که همه تبلیغات به صورت سفارش از سوی صاحبان…

ریشه‌ها،‌ میوه‌ها را به وجود می‌آورند

یک درخت مثمر پر از میوه عالی را تصور کنید. میوه‌هایی که روی درخت خودنمایی می‌کنند، حاصل تلاش مجموعه درخت، شاخه‌ها و برگ‌ها و منبع تغذیه اصلی آنها یعنی ریشه‌ها…