پنل کاربری

فیلم‌سازی

۱۳ نکته مهم برای ارسال فیلم به جشنواره‌ها

هنگام ارسال فیلم به جشنواره‌، به خصوص جشنواره‌های خارجی نکات بسیار مهمی وجود دارد که در صورت رعایت آنها، شانس بیشتری برای حضور در آن جشنواره پیدا می‌کنید. ۱. قوانین…